Pieczątka doradcy podatkowego. Nowy wzór KIDP.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych opublikowała w swej księdze identyfikacji wizualnej nowy wzór pieczątki doradcy podatkowego. Izba zaleca posługiwanie się pieczątką, która stanowi poświadczenie uprawnień do wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. Wzór pieczątki oparty jest na okręgu, stąd też do jego wykonania najbardziej wskazanym jest użycie okrągłego automatu stemplarskiego, bądź też dla wielbicieli stylistyki retro zastosowanie tzw. gryfu, zwanego potocznie kołkiem. Pieczątka doradcy podatkowego

Pieczątka doradcy podatkowego. Pieczątki Białystok
Pieczątka doradcy podatkowego

Wzór pieczątki doradcy podatkowego zawiera personalia oraz tytuł zawodowy „doradca podatkowy”, logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz nr wpisu do ewidencji. Pieczątki Białystok